Socialt engagemang genom Filadelfiaförsamlingen bland gammal och ung i Sandviken

 

Vi är regelbundet engagerade:

  • Besöksgruppen i församlingen besöker regelbundet ensamma och sjuka.

  • För pensionärer och andra daglediga arrangeras gemenskapsträffar.

  • På sjukhem och servicehem finns vi med och bjuder in till sångstunder & andakter.

  • Två dagar i veckan upplåter församlingen lokaler till Erik Edin-verksamheten som har tagit över LP-kontaktverksamheten i Gästrikland. I denna verksamhet är även församlingen delaktig bl.a. med personal som genom det arbetet är delaktiga arbetet med att hjälpa människor med drogproblem.

  • Vi arbetar även med förebyggande verksamhet genom att stötta droginformation på skolor, m.m.

Aktuell fråga:

Hur blir man en kristen?

Länkar
Kanal 10
En allkristen TV-kanal
DAGEN
Den kristna dagstidningen
PMU
Pingstmissionens Utvecklingssamarbete
tvINTER
med fokus på kristen tro och kristna värderingar
Goda Nyheter
Webbplats om livets stora frågor
Medlemssidor