Senaste programbladet:

Om du vill ladda hem vårt programblad för senare läsning
högerklickar du på miniatyren ovan, och väljer sedan
"Spara mål som...", (Kräver Acrobat Reader)

Aktuell fråga:

Hur blir man en kristen?

Länkar
Kanal 10
En allkristen TV-kanal
DAGEN
Den kristna dagstidningen
PMU
Pingstmissionens Utvecklingssamarbete
tvINTER
med fokus på kristen tro och kristna värderingar
Goda Nyheter
Webbplats om livets stora frågor
Medlemssidor